امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

[-]
کلمات کلیدی
معرفی آبزیان آکواریوم ها

معرفی آبزیان آکواریوم ها
#1
اسب دریایی
اسب‭ ‬دريايي‭ ‬يك‭ ‬نوع‭ ‬ماهي‭ ‬از‭ ‬خانواده‭ ‬سوزنماهيان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬آبهاي‭ ‬حارهاي‭ ‬و‭ ‬معتدل‭ ‬سرتاسر‭ ‬جهان‭ ‬يافت‭ ‬ميشود‭ ‬طول‭ ‬بدن‭ ‬اسبهاي‭ ‬دريايي‭ ‬از‭ ‬16‭ ‬ميليمتر‭ ‬تا‭ ‬35‭ ‬سانتيمتر‭ ‬متغير‭ ‬است‭ .‬اين‭ ‬ماهي‭ ‬غير‭ ‬معمول‭ ‬بلند‭ ‬قد‭ ‬داراي‭ ‬سري‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬اسب‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬بالا‭ ‬شنا‭ ‬مي‭ ‬كند‭. ‬بيشتر‭ ‬اوقات‭ ‬اسبهايدريايي‭ ‬بدون‭ ‬حركت‭ ‬باقي‭ ‬ميمانند‭ ‬اين‭ ‬حالت‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬گير‭ ‬دادن‭ ‬دم‭ ‬چسبيده‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬لابه‭ ‬لاي‭ ‬مرجانها‭ ‬و‭ ‬جلبكهاي‭ ‬دريايي‭ ‬انجام‭ ‬ميدهند‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬همين‭ ‬حركت‭ ‬در‭ ‬مقابل‭ ‬دشمنان‭ ‬ايجاد‭ ‬استتار‭ ‬ميكنند‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
[عکس: asbe-daryayi.jpg]
 

خرچنگ آبی
[عکس: kharchange-abi.jpg]

خرچنگ‭ ‬آبي‭ ‬در‭ ‬خليج‭ ‬مكزيك،‭ ‬اقيانوس‭ ‬اطلس‭ ‬و‭ ‬مديترانه‭ ‬ديده‭ ‬مي‭ ‬شود‭. ‬جفت‭ ‬گيري‭ ‬ماده‭ ‬ها‭ ‬فقط‭ ‬يك‭ ‬بار‭ ‬در‭ ‬كل‭ ‬طول‭ ‬عمرشان‭ ‬اتفاق‭ ‬مي‭ ‬افتد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬طول‭ ‬يك‭ ‬سال‭ ‬8‭ ‬ميليون‭ ‬و‭ ‬يا‭ ‬بيشتر‭ ‬تخم‭ ‬در‭ ‬بدن‭ ‬آنها‭ ‬جمع‭ ‬مي‭ ‬شود‭. ‬بعد‭ ‬از‭ ‬جفت‭ ‬گيري‭ ‬ماده‭ ‬ها‭ ‬تخم‭ ‬هاي‭ ‬آبي‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مدت‭ ‬دو‭ ‬هفته‭ ‬نگهداري‭ ‬مي‭ ‬كنند،‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬ماه‭ ‬نوامبر‭ ‬يا‭ ‬دسامبر‭ ‬هر‭ ‬سال‭ ‬تخم‭ ‬گذاري‭ ‬مي‭ ‬كنند‭.‬طول‭ ‬خرچنگ‭ ‬آبي‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سواحل‭ ‬درياي‭ ‬عربي‭ ‬و‭ ‬خليج‭ ‬فارس‭ ‬ديده‭ ‬مي‭ ‬شوند‭ ‬به‭ ‬23‭ ‬تا‭ ‬24‭ ‬سانتيمتر‭ ‬مي‭ ‬رسد‭.

 

خروس ماهی
 

خروس‭ ‬ماهي‭ ‬جز‭ ‬خانواده‭ ‬عقرب‭ ‬ماهيان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬سواحل‭ ‬مرجاني‭ ‬اقيانوس‭ ‬هند‭ ‬و‭ ‬اطلس‭ ‬زندگي‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬واز‭ ‬خطرناكترين‭ ‬ماهيان‭ ‬بشمار‭ ‬مي‭ ‬رود،‭ ‬بطوري‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬تماس‭ ‬انسان‭ ‬با‭ ‬باله‭ ‬هاي‭ ‬بلند‭ ‬و‭ ‬تيز‭ ‬آن‭ ‬سم‭ ‬خطرناكي‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬منتشر‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬باعث‭ ‬مرگ‭ ‬انسان‭ ‬شود‭. ‬اين‭ ‬ماهي‭ ‬در‭ ‬بين‭ ‬صخره‭ ‬ها‭ ‬مخفي‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬معمولا‭ ‬در‭ ‬قسمت‭ ‬هاي‭ ‬عميق ( ‬در‭ ‬حدود‭ ‬50‭ ‬متر‭ ‬زير‭ ‬سطح‭ ‬آب)‬ زندگي‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬هر‭ ‬تخم‭ ‬ريزي‭ ‬تا‭ ‬15‭ ‬هزار‭ ‬عدد‭ ‬تخم‭ ‬توليد‭ ‬مي‭ ‬نمايد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
[عکس: khoros-mahi.jpg]
 

عقرب ماهی
[عکس: aghrab-mahi.jpg]

خانوادهي‭ ‬عقرب‭ ‬ماهيان‭ ‬از‭ ‬خطرناك‭ ‬ترين‭ ‬ماهيان‭ ‬زهرآگين‭ ‬جهان‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬بدن‭ ‬به‭ ‬محض‭ ‬تماس‭ ‬با‭ ‬تيغه‭ ‬هاي‭ ‬زهردار‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬دچار‭ ‬تورم‭ ‬و‭ ‬قرمزي‭ ‬مي‭ ‬شود‭. ‬اين‭ ‬التهاب‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬روزها‭ ‬پا‭ ‬بر‭ ‬جا‭ ‬بماند‭. ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬از‭ ‬ماهي‭ ‬ها‭ ‬استاد‭ ‬استتار‭ ‬كردن‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬هستند‭ ‬بنابراين‭ ‬تشخيص‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬محيط‭ ‬زيست‭ ‬بسيار‭ ‬دشوار‭ ‬است‭. ‬هنگامي‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬دست‭ ‬خالي‭ ‬تلاش‭ ‬براي‭ ‬نگه‭ ‬داشتن‭ ‬اين‭ ‬گونه‭ ‬مي‭ ‬كنيم‭ ‬اگر‭ ‬دستمان‭ ‬به‭ ‬تيغه‭ ‬برخورد‭ ‬كند‭ ‬درد‭ ‬شديدي‭ ‬احساس‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬درمان‭ ‬آن‭ ‬فقط‭ ‬آمونياك‭ ‬است‭.

كپور گلگون ) كپور ژاپني )
[عکس: home_zoo_sep2.png]

كپورها بيشتر براي آراستن باغها در فضاي باز و در استخرها و حوضچهها نگهداري مي شوند. اين نوع ماهي در دهه 1820 از پرورش و اصلاح نژادي كپور معمولي به وجود آمد. كپورها هنوز در ژاپن طرفداران فراواني دارند و نماد عشق و دوستي خوانده مي شوند. رنگهاي آنها بسيار گوناگون مي باشد، امارايجترين اين رنگها سفيد ، قرمز، سياه ، زرد ، آبي و خامهاي مي باشد. محبوبترين نمونه كپور، گُسانكه ميباشد كه مخلوطي از چندين نژاد ديگر است.در فرهنگ جنوب شرق آسيا از كپورها بعنوان نماد قدرت ياد مي شود‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
[عکس: kapore-golgon.jpg]
 

كوسه آب شيرين ( پنگوسي )
[عکس: koseye-abe-shirin.jpg]

اين ماهي با نام پنگوسي جز گربه ماهيان است و به آن كوسه آب شيرين نيز مي گويند و داراي گونه هاي گوشتخوار وعلفخوار مي باشد. گونه شكاري آن داراي باله پشتي طويل و نوك تيز مي باشد كه جذابيت وزيبايي فراواني به آن مي بخشد. زيستگاه اصلي اين ماهي جنوب شرق آسيا (ويتنام ، تايلند، كامبوج ) است وحداكثر اندازه آن تا 2.5 متر مي باشد. پنگوسي ها ترجيحا در آكواريوم هاي بزرگ نگهداري مي شوند و معمولا توسط كساني كه هيجان داشتن آكواريوم بزرگ را دارند ، بعنوان اولين انتخابشان مي باشد. اما لازم بذكر است كه نگهداري گونه هاي بزرگ اين كوسه ماهي ها براي افراد مبتدي بسيار دشوار خواهد بود.

 

كوسه ماهي باله سياه
[عکس: home_zoo_sep2.png]

كوسه ها بيش از 400 ميليون سال است كه در آب هاي اقيانوس ها و درياهاي كره زمين فرمانروايي مي كنند. اغلب گونه هاي كوسه ماهي ، ماشين هاي شكار هستند و در راس چرخه غذايي درياهاي زمين قرار دارند . علي رغم تصور غلط و شايعات رايج ، حمله كوسه ها به انسان بسيار نادر است. كوسه هاي نوك بالهسياه معمولا در آب هاي كم عمق به سر مي برند. اينگونه كوسه رفتاري تهاجمي ندارد و بسيار محتاط است. اندازه اين گونه كوسه به 160 الي 180 سانتي متر مي رسد. بچه هاي اين نوع از كوسه ها بصورت گروهي در سطح بالايي آب شنا مي كنند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
[عکس: koseye-mahi-baleh-siyah.jpg]
[عکس: gav-mahi.jpg]

گاو ماهی (جعبه ماهی )‬‬‬‬‬
[عکس: home_zoo_sep2.png]

گونه‭ ‬اي‭ ‬متفاوت‭ ‬با‭ ‬ساير‭ ‬ماهيان،‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اقيانوس‭ ‬ها‭ ‬يافت‭ ‬مي‭ ‬شوند‭ ‬گاو‭ ‬ماهي‭ ‬ها‭ ‬هستند‭. ‬اين‭ ‬ماهي‭ ‬داراي‭ ‬باله‭ ‬هاي‭ ‬كوچك‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬عمدتا‭ ‬بسيار‭ ‬آرام‭ ‬حركت‭ ‬مي‭ ‬كند‭ . ‬همچنين‭ ‬داراي‭ ‬رنگهاي‭ ‬شفاف‭ ‬و‭ ‬زيبايي‭ ‬هستند‭ ‬اما‭ ‬با‭ ‬پير‭ ‬شدن‭ ‬،رنگ‭ ‬آنها‭ ‬بتدريج‭ ‬كم‭ ‬مي‭ ‬شود‭ . ‬بغير‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬گونه‭ ‬كه‭ ‬طول‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬40‭ ‬الي‭ ‬50‭ ‬سانتي‭ ‬متر‭ ‬مي‭ ‬رسد‭ ‬،‭ ‬اندازه‭ ‬ساير‭ ‬گونه‭ ‬ها‭ ‬ي‭ ‬بالغ‭ ‬5‭ ‬الي‭ ‬10‭ ‬سانتيمتر‭ ‬مي‭ ‬باشند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ماهی خاویار ( تاس ماهی )
[عکس: home_zoo_sep2.png]

نامي است كه به بعضي از ماهيان خانواده تاس ماهيان داده مي شود . ماهي خاويار در مجموع داراي حدود 20 گونه هستند و نسل تمامي آنها با خطر انقراص روبرو مي باشد . اين ماهيان عمدتا در رودخانه ها و درياچه هاي روسيه و آمريكاي شمالي زيست مي كنند. طول بعضي از گونه هاي اينماهي به 5.5 متر هم مي رسد.
[عکس: mah-khaviyar.jpg]
[عکس: mah-kamangir.jpg]

ماهی کمانگیر
[عکس: home_zoo_sep2.png]

ممكن‭ ‬است‭ ‬نام‭ ‬ماهي‭ ‬كمانگير‭ ‬را‭ ‬تا‭ ‬به‭ ‬حال‭ ‬نشنيده‭ ‬باشيد‭. ‬اين‭ ‬موجود‭ ‬روش‭ ‬بسيار‭ ‬خاصي‭ ‬براي‭ ‬شكار‭ ‬كردن‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬همين‭ ‬روش‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬لقب‭ ‬هاي‭ ‬كمانگير،‭ ‬شكارچي،‭ ‬ماهي‭ ‬آب‭ ‬پاش‭ ‬به‭ ‬او‭ ‬داده‭ ‬شود‭. ‬اين‭ ‬ماهي‭ ‬بيشتر‭ ‬در‭ ‬آب‭ ‬رودخانه‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬محل‭ ‬هايي‭ ‬زندگي‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬كه‭ ‬جنگل‭ ‬و‭ ‬رودخانه‭ ‬به‭ ‬هم‭ ‬برخورد‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬شاخه‭ ‬هاي‭ ‬درختان‭ ‬در‭ ‬نزديكي‭ ‬سطح‭ ‬آب‭ ‬باشند‭ .‬ماهي‭ ‬كمانگير‭ ‬در‭ ‬نزديكي‭ ‬شاخه‭ ‬ها‭ ‬منتظر‭ ‬شكار‭ ‬خود‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬سپس‭ ‬به‭ ‬نزديكي‭ ‬آن‭ ‬رفته‭ ‬و‭ ‬آبي‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬فشار‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬آن‭ ‬شليك‭ ‬مي‭ ‬كند‭. ‬اين‭ ‬ماهي‭ ‬به‭ ‬خاطر‭ ‬فرم‭ ‬دهانش‭ ‬توانايي‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬فشار‭ ‬به‭ ‬آسمان‭ ‬پرتاب‭ ‬كند‭. ‬پس‭ ‬از‭ ‬برخورد‭ ‬آب‭ ‬با‭ ‬حشره‭ ‬مورد‭ ‬نظر،‭ ‬حشره‭ ‬كشته‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬روي‭ ‬آب‭ ‬مي‭ ‬افتد‭. ‬اين‭ ‬ماهي‭ ‬توانايي‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬حداكثر‭ ‬تا‭ ‬يك‭ ‬مسير‭ ‬سه‭ ‬متري‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬بالا‭ ‬پرتاب‭ ‬كند‭.‬او‭ ‬ابتدا‭ ‬با‭ ‬چشمان‭ ‬خود‭ ‬كه‭ ‬حالت‭ ‬خاصي‭ ‬دارد‭ ‬شكار‭ ‬را‭ ‬ديده‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬اقدام‭ ‬به‭ ‬شليك‭ ‬مي‭ ‬كند‭. ‬طول‭ ‬بعضي‭ ‬از‭ ‬گونه‭ ‬هاي‭ ‬اين‭ ‬ماهي‭ ‬به‭ ‬40‭ ‬سانتيمتر‭ ‬مي‭ ‬رسد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ماهی ماندارین
[عکس: home_zoo_sep2.png]

ماهي‭ ‬ماندارين‭ ‬بومي‭ ‬اقيانوس‭ ‬آرام‭ ‬و‭ ‬تقريبا‭ ‬محدوده‭ ‬جزاير‭ ‬ريوكيو‭ ‬است‭. ‬ماهي‭ ‬ماندارين‭ ‬يك‭ ‬ماهي‭ ‬كوچك‭ ‬و‭ ‬روشن‭ ‬رنگ‭ ‬از‭ ‬تيره‭ ‬ي‭ ‬بچه‭ ‬اژدها‭ ‬ماهيان‭ ‬است‭. ‬ماهي‭ ‬ماندارين‭ ‬ساكن‭ ‬ريف‭ ‬مي‭ ‬باشد‭ ‬كه‭ ‬مرداب‭ ‬ها‭ ‬و‭ ‬ريفهاي‭ ‬نزديك‭ ‬سواحل‭ ‬را‭ ‬ترجيح‭ ‬مي‭ ‬دهند‭. ‬با‭ ‬وجود‭ ‬اينكه‭ ‬آهسته‭ ‬حركت‭ ‬مي‭ ‬كنند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬نواحي‭ ‬سكونتشان‭ ‬رايج‭ ‬هستند‭ ‬اما‭ ‬آنها‭ ‬به‭ ‬راحتي‭ ‬ديده‭ ‬نمي‭ ‬شوند‭ ‬زيرا‭ ‬آنها‭ ‬معمولا‭ ‬در‭ ‬كف‭ ‬دريا‭ ‬ها‭ ‬به‭ ‬دنبال‭ ‬غذا‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬همچنين‭ ‬‬خيلي‭ ‬کوچک هستند‭ ( ‬حداكثر‭ ‬6‭ ‬سانتيمتر‭) ‬است‭. ‬آنها‭ ‬عمدتا‭ ‬از‭ ‬سخت‭ ‬پوستان‭ ‬و‭ ‬بندپايان‭ ‬تغذيه‭ ‬مي‭ ‬كنند‭. ‬ماهي‭ ‬ماندارين‭ ‬يك‭ ‬لايه‭ ‬لجن‭ ‬بد‭ ‬بو‭ ‬و‭ ‬تلخ‭ ‬روي‭ ‬بدن‭ ‬خود‭ ‬بجاي‭ ‬پولك‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬باعث‭ ‬دور‭ ‬كردن‭ ‬شكارچيان‭ ‬و‭ ‬مريضي‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬مي‭ ‬شود‭. ‬ماهي‭ ‬نر‭ ‬توسط‭ ‬باله‭ ‬پشتي‭ ‬ستون‭ ‬فقراتش‭ ‬كه‭ ‬بسيار‭ ‬بلند‭ ‬تر‭ ‬و‭ ‬زيبا‭ ‬تر‭ ‬از‭ ‬ماهي‭ ‬ماده‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬راحتي‭ ‬قابل‭ ‬تشخيص‭ ‬ است .‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
[عکس: mah-mandarin.jpg]
[عکس: mah-pirana.jpg]

ماهی پیرانا
[عکس: home_zoo_sep2.png]

500 گونه پيرانا در دنيا وجود دارد كه 20 گونه آنها گوشت خوار هستند وباقي آنها گياهخوار هستند.از اين 20 گونه، تنها 4 يا 5 گونه آنها بسيار خطرناك هستند و اكثرا در آمريكاي جنوبي و رودخانه آمازون زيست مي كنند. پيراناهاي قرمز از خطرناكترين گونه ها هستند و در زمان حمله به شكار ، بصورت گروهيعمل مي كنند. پيراناها از دندان هاي بسيار تيز و آرواره هاي قوي برخواردارند كه با اين قابليت گوشت شكار خود را براحتي تكه تكه مي كنند. سرعت خوردن گوشت در اين ماهيها آن قدر بالاست كه اگر يك گاو زخمي در آب بيافتد در مدت تنها 15 دقيقه استخوانهايش روي آب شناور خواهد شد. پيرانا از گوشت ماهيهاي دشمن خود كه كوچكتر يا مريض هستند و از پرندگان و يا لاشه حيوانات تغذيه مي كنند‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ماهي هاي آب لب شور
[عکس: home_zoo_sep2.png]

آنها در درياي سرخ، جنوب شرقي آسيا، استرليا، غرب و شرق سواحل آفريقا، همچنين جايي كه اقيانوس هند و آرام به هم مي رسند، به طور معمول در آب هاي لب شور و در جاهايي كه مرز آب هاي لب شور و شيرين است يافت مي شوند. آنها معمولا در آب هاي لب شور بصورت گله اي زندگي مي كنند اما همچنين ديدهشده اين گونه ها كه ماهيت تهاجمي دارند به آب هاي شيرين وارد مي شوند. آنها هم گوشتخوار و هم گياه خوار هستند. آنها به شكل متفاوت شكار مي كنند، آنها از ماهي هاي كوچك، ميگو ها، صدف هاي دريايي و جلبك ها تغذيه مي كنند. طول آنها به 20 تا 30 سانتي متر مي رسد. اين ماهي ها بايد به منافع خاص خود درآكواريوم ها چه از نظر كيفيت و شرايط تغذيه آب برسند. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
[عکس: mah-ablab-shoor.jpg]
[عکس: hashtpa.jpg]

هشت پا
[عکس: home_zoo_sep2.png]

هشت‭ ‬پا‭ ‬يا‭ ‬اختاپوس‭ ‬يك‭ ‬جانور‭ ‬آبزي‭ ‬از‭ ‬رده‭ ‬سرپايان‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬بخش‭ ‬هاي‭ ‬گوناگوني‭ ‬از‭ ‬اقيانوس‭ ‬هاي‭ ‬جهان‭ (‬اقيانوس‭ ‬اطلس‭ ‬و‭ ‬مديترانه‭) ‬بويژه‭ ‬در‭ ‬آب‭ ‬سنگ‭ ‬هاي‭ ‬مرجاني‭ ‬زندگي‭ ‬مي‭ ‬كند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ هشت‌پاها‭ ‬داراي‭ ‬هشت‭ ‬بازو‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬بر‭ ‬روي‭ ‬آن‌ها‭ ‬دو‭ ‬رديف‭ ‬كلاهك‭ ‬مكنده‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭. ‬بر‭ ‬خلاف‭ ‬بيشتر‭ ‬سرپايان،‭ ‬هشت‌پاها‭ ‬تقريباً‭ ‬هيچ‭ ‬اسكلت‭ ‬دروني‭ ‬ندارند‭ ‬و‭ ‬بدنشان‭ ‬كاملاً‭ ‬نرم‭ ‬است‭. ‬يك‭ ‬منقار،‭ ‬شبيه‭ ‬به‭ ‬منقار‭ ‬طوطي‭ ‬تنها‭ ‬قسمت‭ ‬سفت‭ ‬در‭ ‬بدن‭ ‬هشت‌پاها‭ ‬است‭. ‬اين‭ ‬منقار‭ ‬به‭ ‬هشت‌پا‭ ‬توانايي‭ ‬رفتن‭ ‬به‭ ‬لاي‭ ‬شكاف‌هاي‭ ‬باريك‭ ‬بين‭ ‬صخره‌هاي‭ ‬زيرآبي‭ ‬به‭ ‬هنگام‭ ‬گريختن‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬مارماهي‭ ‬موري‭ ‬و‭ ‬ديگر‭ ‬ماهيان‭ ‬شكارچي‭ ‬را‭ ‬مي‌دهد‭.‬هشت‭ ‬پاها‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬نوع‭ ‬سمي‭ ‬و‭ ‬غير‭ ‬سمي‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬اندازه‭ ‬آنها‭ ‬معمولا‭ ‬از‭ ‬130‭ ‬سانتي‭ ‬متر‭ ‬بيشتر‭ ‬نمي‭ ‬شود‭ ‬نكته‭ ‬جالب‭ ‬در‭ ‬مورد‭ ‬اختاپوس‭ ‬ها‭ ‬اينكه‭ ‬از‭ ‬زمان‭ ‬تخم‭ ‬ريزي‭ ‬تا‭ ‬تولد‭ ‬بچه‭ ‬،‭ ‬هشت‭ ‬پا‭ ‬از‭ ‬جاي‭ ‬خود‭ ‬حركت‭ ‬نمي‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬اين‭ ‬مدت‭ ‬از‭ ‬چند‭ ‬بازوي‭ ‬خود‭ ‬تغذيه‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
همزيستي‭ ‬دلقك‭ ‬ماهي‭ ‬با‭ ‬شقايق‭ ‬ها‬‬‬‬‬
[عکس: home_zoo_sep2.png]

دلقك‭ ‬ماهي‭ ‬يكي‭ ‬از‭ ‬گونه‌هاي‭ ‬ماهي‭ ‬خانواده‭ ‬شقايق‌ماهيان‭ ‬است‭. ‬جالب‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬اين‭ ‬ماهي‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬بازوهاي‭ ‬سمي‭ ‬شقايق‭ ‬دريايي‭ ‬مقاوم‭ ‬است‭. ‬دلقك‭ ‬ماهي‭ ‬نوعي‭ ‬رابطه‭ ‬ي‭ ‬هم‌زيستي‭ ‬با‭ ‬شقايق‭ ‬دريايي‭ ‬دارد‭. ‬اين‭ ‬ماهي‭ ‬نوعي‭ ‬ماده‭ ‬ي‭ ‬مخاطي‭ ‬ناشناخته‭ ‬در‭ ‬پوست‭ ‬خود‭ ‬دارد‭ ‬كه‭ ‬مانع‭ ‬آزاد‭ ‬شدن‭ ‬نماتوسيست‭ (‬كپسولهاي‭ ‬كوچك‭ ‬نيش‭ ‬زننده‭)‬شقايق‭ ‬دريايي‭ ‬مي‭ ‬شود‭. ‬در‭ ‬حالي‭ ‬كه‭ ‬اگر‭ ‬ماهي‭ ‬ديگري‭ ‬با‭ ‬بازوهاي‭ ‬شقايق‭ ‬دريايي‭ ‬تماس‭ ‬پيدا‭ ‬كند،‭ ‬طعمه‭ ‬ي‭ ‬جانور‭ ‬مي‭ ‬شود‭. ‬همچنين‭ ‬دلقك‭ ‬ماهي‭ ‬نمي‭ ‬تواند‭ ‬سريع‭ ‬شنا‭ ‬كند،‭ ‬در‭ ‬نتيجه‭ ‬شقايق‭ ‬دريايي‭ ‬پناهگاه‭ ‬ماهي‭ ‬مي‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬ماهي‭ ‬نيز‭ ‬با‭ ‬حركات‭ ‬خود‭ ‬آب‭ ‬را‭ ‬جابجا‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬رسوبات‭ ‬روي‭ ‬بدن‭ ‬شقايق‭ ‬دريايي‭ ‬را‭ ‬برداشته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوعي‭ ‬از‭ ‬شقايق‭ ‬دريايي‭ ‬مراقبت‭ ‬مي‭ ‬كند‭ ‬و‭ ‬حتي‭ ‬ممكن‭ ‬است‭ ‬ماهي‭ ‬هاي‭ ‬ديگري‭ ‬را‭ ‬آغشته‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬آن‭ ‬ها‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬دام‭ ‬شقايق‭ ‬دريايي‭ ‬بيندازد‭. ‬بنابراين‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مطالب‭ ‬ذكر‭ ‬شده‭ ‬دلقك‭ ‬ماهي‭ ‬براي‭ ‬شقايق‭ ‬دريايي‭ ‬چندان‭ ‬بي‭ ‬فايده‭ ‬نيست‭ ‬و‭ ‬رابطه‭ ‬ي‭ ‬آنها‭ ‬مي‭ ‬تواند‭ ‬از‭ ‬نوع‭ ‬هم‭ ‬ياري‭ ‬و‭ ‬هم‭ ‬زيستي‭ ‬باشد‭. ‬دلقك‭ ‬ماهي‭ ‬ها‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬تولد‭ ‬همگي‭ ‬نر‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬پس‭ ‬از‭ ‬بلوغ‭ ‬بزرگترين‭ ‬و‭ ‬غالب‭ ‬ترين‭ ‬گروه‭ ‬از‭ ‬نر‭ ‬به‭ ‬ماده‭ ‬تغيير‭ ‬جنسيت‭ ‬مي‭ ‬دهند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬[عکس: dalghak-mahi.jpg]
ﺍﻭﻣﺪﻥ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺗﻮ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﺑﯽ ﺣﮑﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ ...
ﯾﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﻓﺮﺩ ﺯﻧﺪﮔﯿـــــــــــــﺖ
ﯾﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﺩﺭﺱ ﺯﻧﺪﮔﯿـــــــــــــﺖ

دلتنگتم
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان

تهران پاتوق

انجمن تهران پاتوق

انجمن تهران پاتوق,انجمن,تالار گفتگو,پرسش و پاسخ کامپیوتری,بکلینک قوی,بکلینک ارزان,رپورتاژ اگهی,سوالات کامپیوتری,پاسخ به سوالات کامپیوتری,انجمن کامپیوتر,انجمن اینترنت,انجمن موبایل,انجمن نرم افزار,انجمن سخت افزار,انجمن علمی,انجمن موسیقی,انجمن فیلم

فروم تهران پاتوق,انجمن تخصصی كامپیوتر ،تالار گفتگو،بکلینک قوی،بکلینک ارزان،رپورتاژ اگهی، مكانی برای بحث و تبادل نظر با هزاران كاربر فارسی زبان

عکس,جدید95,جدید96,فیلم جدید,شهاب حسینی,جدید2016,محرم

تهران پاتوق,انجمن تهران پاتوق,اخبار موبایل,تالار گفتمان,شبکه اجتماعی.انجمن تهران پاتوق

دوستان ما